Do 15 czerwca 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w 3. edycji letniej szkoły platonizmu Akademia Platońska, która odbędzie się w dniach 23-30 września 2019 roku w Lanckoronie. Tegoroczny temat to Platon a nowoczesność.
Przedmiotem namysłu będzie myśl platońska kontynuowana i kwestionowana przez Kanta, Hegla, Marksa, Nietzschego, Freuda, Husserla i Heideggera. Myślą przewodnią będzie stwierdzenie Kanta z Krytyki czystego rozumu: „Platon z pewnością trafnie zauważył, że […] nasz rozum w sposób naturalny wznosi się do poznań, które sięgają o wiele za daleko na to, żeby jakikolwiek przedmiot, o którym może nas pouczyć doświadczenie, mógł się kiedykolwiek z nimi dokładnie zgadzać. Ale mimo to mają one swą realność i nie są wcale urojeniami. […] Nie mogę pójść za nim […] w dedukcji tych idei lub w przesadzie, z jaką on je jakby hipostazował, choć szumne słowa, jakimi się na tym polu posługiwał, można złagodzić i bardziej dostosować do natury rzeczy”.
Goście: Włodzimierz Heflik (Kant), Światosław Florian Nowicki (Hegel), Piotr Graczyk (Marks), Paweł Pieniążek (Nietzsche), Paweł Kłoczowski (Freud), Burt Hopkins (Husserl) oraz Łukasz Kołoczek (Heidegger).
Więcej informacji: strona szkoły i wydarzenie na Fb