Nakładem wydawnictwa UAM ukazała się księga jubileuszowa pt. Aetas aurea. Sto lat Filologii Klasycznej na Uniwersytecie w Poznaniu. 1919–2019 pod redakcją Elżbiety Wesołowskiej i Piotra Urbańskiego (Poznań 2019, ss. 576).

Aetas aurea. Sto lat Filologii Klasycznej na Uniwersytecie w Poznaniu. 1919–2019

Więcej informacji: strona wydawnictwa.