Nakładem Pracowni Artystycznej Gałczyński Sp. z o.o. ukazała się książka Anny Tarwackiej pt. European Legal Culture through the Prism of Jokes. The Example of „Philogelos” (Wrocław 2018, ss. 226).


Anna Tarwacka, European Legal Culture through the Prism of Jokes
Anna Tarwacka, European Legal Culture through the Prism of Jokes

Więcej informacji: strona wydawnictwa