Jako VIII tom Materiałów V Kongresu Mediewistów Polskich ukazała się książka Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne pod redakcją Marcina W. Bukały i Grzegorza Myśliwskiego (Rzeszów 2018, ss. 136).


Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne

Więcej informacji: stron wydawnictwa