Jako VII tom Materiałów V Kongresu Mediewistów Polskich ukazała się książka Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Macieja Michalskiego, Grzegorza Trościńskiego i Sylwii Jędrzejewskiej (Rzeszów 2018, ss. 268).


Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza
Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza

Więcej informacji: stron wydawnictwa