Organizatorzy konferencji European Association of Biblical Studies, która odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia 2019 r. w Warszawie zapraszają polskich badaczy do zorganizowania specjalnych sesji, związanych z historią i charakterystyką badań biblistycznych prowadzonych w naszym kraju lub regionie Europy, a także z recepcją wątków biblijnych w polskiej kulturze. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres ela.lazarewicz.wyrzykowska@gmail.com.
Zgłoszenia propozycji “polskich” paneli powinny być sformułowane w języku angielskim i zawierać:

  • Tytuł sesji
  • Informacje o osobach prowadzących sesję (min. 2, maks. 3 osoby): nazwiska, afiliacje, adresy mailowe;
    Słowa kluczowe (maks. 5)
  • Krótki opis sesji, który zostanie umieszczony na stronie EABS (100-200 słów)
  • Informacje o osobach, które wygłoszą referaty na proponowanej sesji: nazwiska, afiliacje, adresy mailowe oraz informacja, czy są one członkami EABS
  • Tytuły i krótkie abstrakty wszystkich referatów.

Referaty powinny być wygłaszane w językach kongresowych, w praktyce – najchętniej po angielsku.
Więcej informacji: strona EABS