Nakładem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ukazała się praca zbiorowa pt. Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga Jubileuszowa dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu pod redakcją Michała Brzostowicza, Tomasza Kasprowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego (Poznań 2018, ss. 206).

Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga Jubileuszowa dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu

Więcej informacji: strona IAE PAN.