Nakładem Wydawnictwa UŁ w serii Byzantina Lodziensia (t. XXXV) ukazała się książka Kazimierza Gintera pt. Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka (Łódź 2018, ss. 344).

Kazimierz Ginter, Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka

Więcej informacji: strona wydawnictwa.