Koło Młodych Klasyków, działające przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zachęca do nadsyłania tekstów do najnowszego numeru czasopisma Classica Catoviciensia Scripta Minora. Teksty można kierować na adres mailowy: kasia.tyskiewicz@gmail.com do końca czerwca 2019 r.

Więcej informacji: strona internetowa Katedry Filologii Klasycznej (zakładka: Koło Młodych Klasyków)