Czasopismo Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (9/2019). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Rocznik przyjmuje prace dotyczące różnych aspektów późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie. Ze względu na międzynarodowy charakter czasopisma, przyjmowane są teksty napisane w jednym z języków kongresowych – angielskim (preferowany), francuskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Czasopismo indeksowane jest w bazie „Web of Science”.
Więcej informacji: strona czasopisma
Kontakt mailowy z Redakcją pod adresem s.ceranea@uni.lodz.pl