Nakładem wydawnictwa UKSW ukazały się przekłady Komentarzy do Arystotelesowego „O duszy” II, 1-5  Jana Filoponosa i (Pseudo-)Symplicjusza w tłumaczeniu i opracowaniu Joanny Komorowskiej (Warszawa 2018, ss. 218). 

Jan Filoponos, Komentarz do Arystotelesowego „O duszy” II, 1-5; (Pseudo-)Symplicjusz, Komentarz do Arystotelesowego „O duszy” II, 1-5

Więcej informacji: strona wydawnictwa.