Czasopismo Collectanea Philologica (lista B MNiSW 8 pkt.) zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (XXII/2019). Teksty należy przesyłać na adres: collectanea@op.pl do 31 marca 2019 r.

Czasopismo przyjmuje artykuły dotyczące tematyki szeroko rozumianej starożytności oraz recepcji antyku, jak również recenzje naukowe książek, spektakli, filmów, czy dzieł sztuk pięknych podejmujących tematykę antyku śródziemnomorskiego. Szczegółowe informacje dla Autorów można znaleźć na stronie czasopisma: http://collectaneaphilologica.online.uni.lodz.pl/.