Nakładem wydawnictwa Napoleon V ukazała się książka Simona Johna pt. Gotfryd z Bouillon. Książę Dolnej Lotaryngii, władca łacińskiej Jerozolimy, ok. 1060-1100 (Oświęcim 2018, ss. 280). 

Simon John, Gotfryd z Bouillon. Książę Dolnej Lotaryngii, władca łacińskiej Jerozolimy, ok. 1060-1100

Więcej informacji: strona wydawnictwa.