Ukazał się numer specjalny czasopisma internetowego Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle (8.1/2018)zatytułowany Hellenistica Posnaniensia: Faces of Hellenistic Lyric pod redakcją Jana Kwapisza. W numerze znajdują się materiały z warsztatów poświęconych liryce hellenistycznej zorganizowane w Poznaniu w dniach 24-25 września 2015. Czasopismo dostępne jest online.