Redakcja rocznika Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu tematycznego poświęconego historii, kulturze i literaturze dwunastowiecznego Bizancjum. Teksty należy nadsyłać na adres redaktora tomu, Katarzyny Warcaby (katarzyna.warcaba@us.edu.pl) do 31 grudnia 2018 r.
Mile widziane są artykuły w języku polskim (a także tłumaczenia na język polski dwunastowiecznych utworów), a także teksty w językach kongresowych. Wytyczne dotyczące przygotowania artykułów można znaleźć na stronie czasopisma: http://kfk.us.edu.pl/index.php?kfk=scripta.