Dnia 17 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas którego poruszone zostały kwestie związane z nauczaniem łaciny i kultury klasycznej w szkołach. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Film z posiedzenia dostępny jest na stronie Sejmu (część dotycząca łaciny zaczyna się od 16’04”).