Nakładem Wydawnictwa UW ukazały się Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej Karola Modzelewskiego (Warszawa 2018, ss. 514).

Karol Modzelewski, Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej
Karol Modzelewski, Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej

Więcej informacji: strona wydawnictwa