Nakładem Wydawnictwa Apostolicum ukazała się praca zbiorowa  pt. Studia nad Ewangelią według św. Marka. Nowy Testament: geneza, interpretacja, aktualizacja pod redakcją Janusza Kręcidły i Waldemara Linkego (Kraków 2017, ss. 424). 

Studia nad Ewangelią według św. Marka

Więcej informacji wraz ze spisem treści: strona wydawnictwa.