Nakładem wydawnictwa UMCS ukazała się książka Małgorzaty Kołacz-Chmiel pt. Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski (Lublin 2018, ss. 349).  

Małgorzata Kołacz-Chmiel, Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski

Więcej informacji: strona wydawnictwa.