Jako XXVII tom Prac Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się książka Język – obraz – dyskurs pod redakcją Marka Cieszkowskiego, Anny Kapuścińskiej i Jacka Szczepaniaka (Bydgoszcz 2017, ss. 233). W książce znalazł się m.in. artykuł Anny Zawalskiej pt. Oszczerstwo według Apellesa – według Lukiana i według Sandra Boticellego. Czy słowo lepiej maluje się słowem, czy też obrazem?

JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS
JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS

Tom dostępny jest w całości w internecie: link (plik PDF)