Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazał się drugi tom Dzieł Amalariusza z Metzu zawierający traktaty Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek pod redakcją Tadeusza Gaci (Lublin 2017, ss. 466).

Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. II
Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. II

Więcej informacji: strona TN KUL.