Dnia 26 maja 2018 r. w Łodzi odbędzie się Concilium Latinum Lodziense XIV organizowane przez Katedrę Filologii Klasycznej UŁ i Studium Języków Obcych UŁ.  Tytuły wystąpień można zgłaszać do 1 maja 2018 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2018/02/Concilium-XIV.pdf”]