Nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa ukazała się książka Bartłomieja Bednarka pt. Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych. Stara komedia attycka (Warszawa 2017, ss. 318). 

Bartłomiej Bednarek, Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych. Stara komedia attycka

Więcej informacji: strona wydawnictwa.