Z okazji nadchodzącej dwutysięcznej rocznicy śmierci Owidiusza Instytut Filologii Klasycznej UAM organizuje ogólnopolską konferencję naukową poświęconą temu wielkiemu rzymskiemu poecie pt. Dwa millennia z Owidiuszem, która odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2018 r. 

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/12/dwa_millennia_z-Owidiuszem.pdf”]