Wydział Studiów Klasycznych Uniwersytetu w Salzburgu zachęca polskich studentów, doktorantów i młodych badaczy podoktorskich do ubiegania się o stypendia badawcze oferowane przez instytucje austriackie, w tym: Ernst Mach-Stipendien, Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Undergraduates, Graduates und Postgraduates oraz stypendia w ramach programu CEEPUS. Uniwersytet w Salzburgu jako instytucja goszcząca zapewni zainteresowanym wsparcie w procesie aplikacyjnym, opiekę merytoryczną pracowników naukowych oraz pomoc w załatwieniu spraw związanych z pobytem.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z dr. Rafałem Matuszewskim (rafal.matuszewski@sbg.ac.at ; tel.: +43(0) 662 8044 4701).