Nakładem Wydawnictwa UMK ukazał się Wykład „Listu do Efezjan” Tomasza z Akwinu pod redakcją Piotra Roszaka i Enrique Alarcóna i w tłumaczeniu Piotra Roszaka, Andrzeja Kubanowskiego i Jagody Marszałek (Toruń 2016, ss. 488).


Tomasz z Akwinu, Wykład "Listu do Efezjan"
Tomasz z Akwinu, Wykład „Listu do Efezjan”

Więcej informacji: strona wydawnictwa