Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa. Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci pod redakcją Małgorzaty Pawlak (Kraków 2017, ss. 148).

Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa
Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa

Więcej informacji: strona wydawnictwa