Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka Jolanty M. Marszalskiej i Waldemara Graczyka pt. Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie (Warszawa 2017, ss. 296+14).

Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie
Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie

Więcej informacji: strona wydawnictwa