Nakładem wydawnictwa Historia Iagellonica ukazała się książka Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin pod redakcją Edwarda Dąbrowy, Tomasza Grabowskiego i Macieja Piegdonia (Kraków 2017, ss. 592).


Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin
Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin

Więcej informacji: strona wydawnictwa