Ośrodek do Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej Wydziału „Artes Liberales” UW zaprasza 8 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 na wykład dra Petra Pavlasa (Praga / Berlin) pt. A Neglected Chapter in Seventeenth-Century Language Planning: Johannes Amos Comenius’s Lingua Realis. Wykład odbędzie się  w sali konferencyjnej przy Nowym Świecie 69.

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/06/Pavlas-Comenius-8.06.17.pdf”]
Więcej informacji: strona organizatorów