Wydawnictwo Uni-Druk wznowiło książkę Janusza Bożydara Daniewskiegp pt. Swewowie Tacyta czyli Słowianie Zachodni w czasach rzymskich (Poznań 2017; I wyd.: Warszawa 1933). 

Janusz Bożydar Daniewski, Swewowie Tacyta czyli Słowianie Zachodni w czasach rzymskich

Spis treści: pdf. Strona wydawnictwa: link (brak informacji o tej książce).

Share this...