W dniach 5-6 czerwca 2017 r. odbędzie się w Lublinie Spartacus. History and Tradition organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UMCS i Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”.


Program konferencji
[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/Spartakus-Program-3.compressed.pdf”]