W dniach 21-23 maja 2017 r. odbędzie się w Krakowie otwarte Kolokwium Kopernikańskie pt. Na pograniczu bibliotek, nauki i wiedzy. Od Mikołaja Kopernika do Johna Dee, 1490-1610.
Informacje o wydarzeniu
Celem kolokwium jest refleksja nad kontaktami między dworem Elżbiety I a dworem polsko-litewskich Jagiellonów i prezentacja badań nad wymianą idei za pośrednictwem kultury książki, dostępem do księgozbiorów oraz śladami nawyków czytelniczych we wczesnonowożytnej Europie.
Organizatorzy

 • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Charles C. Singleton Center, Johns Hopkins University, Baltimore
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków
 • Wydział Polonistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Biblioteka Jagiellońska

Program kolokwium
Poniedziałek, 22 maja
Aula, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, ul. Westerplatte 11
9.00 – 10.30
Sesja I: Alchemia w Stołecznym Mieście Krakowie
Moderator: Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 • Jenny Rampling, (Princeton University), „Pisma więzienne Edwarda Kelley’ego: Alchemia angielska w Polsce i Bohemii”
 • Agnieszka Rec, (Chemical Heritage Foundation, Londyn), „Archeologia książki oraz alchemia w Krakowie”
 • Michał Choptiany, (Uniwersytet Warszawski), „Pająk oraz kret: Portret dwóch siedemnastowiecznych naukowych czytelników, Jan Brożek i Piotr Krüger”

10.30 – 10.45, Przerwa kawowa
10.45 – 12.15
Sesja II: Biblioteki oraz książki jako medium wiedzy naukowej oraz wymiany informacji Moderator: Gerard Kilroy, University College London, Akademia Igantianum

 • Earle Havens, (Nancy H. Hall Kustosz Starodruków oraz Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Peabody, Johns Hopkins University), „Archeologie czytania: Jak Gabriel Harvey oraz John Dee czytali swoje biblioteki”
 • Benedekt Lang, (Uniwersytet Ekonomiczno-Techniczny, Budapeszt), „Alfabety i tajemnice”
 • Barbara Bienias, (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), „Punkty zanikające – Astrostereon (1603) Edwarda Greshama, rękopisy oraz konstrukcja wczesnonowożytnego dyskursu naukowego”

12.15 – 15.15, przerwa obiadowa, wizyta w Bibliotece Czartoryskich
15.15 – 16.45
Sesja III: Archeologia czytania oraz nawyki czytelnicze we wczesnonowożytnej Europie I Moderator: Earle Havens, Johns Hopkins University

 • Christopher Geekie, (Johns Hopkins University), „Nawyki czytania: Odręczne zapiski Gabriela Harvey’a w renesansowych literackich tekstach”
 • Jaap Geraerts, (Center for Editing Lives and Letters, University College London), „Kosmos Johna Dee: czytając i robiąc notatki w Libelli Quicque Girolamo Cardano”
 • Matthew Symonds, (Center for Editing Lives and Letters, University College London), „Archeologia odległego czytania: Metody na podstawie danych w odczytywaniu notatek Gabriela Harvey’a oraz historia idei”

16.45 – 17.00, przerwa kawowa
17.30 – 19.00
Wykład otwarty, „Historia historii pisania”

 • Walter Stephens, Profesor Charles C. Singleton dla Italianistyki, Johns Hopkins University
  Duża Aula, Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3

wtorek, 23 maja
Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17
9.00 – 10.30
Sesja IV: Spotkania naukowe oraz wymiana wiedzy we wczesnonowożytnej Europie Moderator: Earle Havens, Johns Hopkins University

 • Gyorgi Endre Szonyi, (Universytet Szeged, Budapeszt), „Mikołaj Kopernik i John Dee oraz wypływ neoplatońskiego hermetyzmu z Florencji na ich dzieła”
 • Rafał Prinke, (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), „Dwaj kosmopolici w Krakowie: Czy Dee oraz Sędziwój kiedykolwiek się spotkali?”
 • Sara Miglietti, (Johns Hopkins University), „John Dee jako czytelnik Antoine Mizauld: Medycyna oraz astrometeorologia we wczesnonowożytnej Europie”

10.30 – 10.45, Przerwa kawowa
10.45 – 12.15
Sesja V: Archeologia czytania oraz nawyki czytelnicze we wczesnonowożytnej Europie II Moderator: Anna Kowalcze-Pawlik

 • Urszula Gireń, (Politechnika Białostocka), „Projektowanie starodruków w szesnastym wieku w kontekście nowoczesnego dizajnu”
 • Ks. Tomasz Garwoliński, (Kustosz dyplomowany i Dyrektor Biblioteki Hosianum Wyższego Seminarium Warmii i Mazur), „Zapiski Mikołaja Kopernika w księgozbiorze starodruków Biblioteki Hosianum: Najnowsze badania oraz prace konserwatorskie w latach 2014–2016”
 • Clarinda Calma, (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera), „Mikołaj Kopernik jako czytelnik techniczny: Klasyfikacja zapisków Kopernika w książkach z kolekcji Hosianum w Olsztynie”

12.30 – 13.30, Przerwa obiadowa, wizyta w Bibliotece Czapskich
15.00 – 17.00
Sesja VI: Na pograniczu lektury i informacji
Moderator: Gerard Kilroy, University College London, Akademia Ignatianum

 • Michael LoPiano, (Yale University), “Italia omnis in Poloniam translata: Bruni, Stobnicza i książka we wczesnonowożytnej Polsce”
 • Lawrence Principe, (Johns Hopkins University), Wnioski, podsumowania i słowa zamykające kolokwium

Wszelkie pytanie należy kierować do sekretarza kolokwium: Clarinda Calma, ccalma@wse.krakow.pl