24 marca 2017 r. w godzinach 10-11 w Księgarnio-Kawiarni Szklarnia (Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12), w ramach Europejskiego Festiwalu Łaciny i Greki, VI księgę Odysei odczytają zawodowi filolodzy – tancerze amatorzy (absolwenci i pracownicy KUL i UMCS, uczestnicy zajęć Lubelskiego Teatru Tańca) pod przewodnictwem Pana Profesora Roberta Chodkowskiego. Homer przemówi po angielsku, francusku, niemiecku, nowogrecku, polsku, portugalsku, starogrecku i węgiersku.