Katedra Filologii Klasycznej UŁ ma zaszczyt zaprosić na wydarzenia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Odyssey 24! W dniu 24 marca 2017 r. o godz. 12 w siedzibie Wydziału Filologicznego UŁ odbędzie się performatywne czytanie V księgi Odysei Homera w siedmiu językach europejskich oraz inscenizacja dramatu satyrowego Nauzykaa i Odyseusz napisanego i wystawionego przez studentów Katedry Filologii Klasycznej UŁ.