Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Artibus Mundi zapraszają do udziału w konferencji naukowej Decoration of Hellenistic and Roman buildings in Cyprus. Residences at Nea Paphos and other cities of the region, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10–11 marca 2017 r.

Konferencja jest częścią cyklu Nea Paphos – Polish excavations of the residential quarter of the ancient city, czyli wydarzeń naukowych związanych z badaniami polskiej misji archeologicznej, która pracuje na znajdującym się na liście UNESCO stanowisku Nea Pafos już od ponad 50 lat. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad systemem dekoracji budynków odkrytych przez misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w powiązaniu z wiedzą specjalistów w zakresie poszczególnych kategorii dekoracji. Intencją organizatorów jest zainicjowanie szerszych dyskusji i studiów w tym zakresie oraz porównanie znalezisk misji polskiej do tych pochodzących z innych stanowisk.
Obrady odbywać się będą w Pałacu Staszica (sala im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Nowy Świat 72) w Warszawie.
Więcej informacji: strona konferencji