Ukazał się w wolnym dostępie zeszyt II/1 (2016) czasopisma Quaestiones Oralitatis wydawanego przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną UWr. Hasłem przewodnim numeru są Zmiany w obrębie kultury oralnej oraz przy przechodzeniu od tradycji oralnej do piśmienniczej.


Więcej informacji: strona czasopisma