Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazała się książka Linguam Latinam Cognosco – Poznaję język łaciński. Podręcznik do łaciny dla dzieci (etap wczesnoszkolny) w opracowaniu Beaty Gaj (Warszawa 2016, ss. 156).


Beata Gaj, Linguam Latinam Cognosco - Poznaję język łaciński
Beata Gaj, Linguam Latinam Cognosco – Poznaję język łaciński

Więcej informacji: strona wydawnictwa

loading