Nakładem wydawnictwa Napoleon V ukazała się polska wersja książki Mary Beard, Johna Northa i Simona Price’a pt. Religie Rzymu. Historia w przekładzie pod redakcją Michała Jacka BaranowskiegoLechosława Olszewskiego (Oświęcim 2017, ss. 570; oryginał ang.: 1998). 

Mary Beard, John North, Simon Price, Religie Rzymu

Więcej informacji: strona wydawnictwa.