Nakładem Wydawnictwa UJK ukazała się księga jubileuszowa dedykowana Prof. Wiesławowi Cabanowi pt. Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych gospodarczych i kulturalnych (Kielce 2016). 

Historia magistra_okl.cdr

W publikacji tej znajdują się m.in. następujące artykuły:

  • Lucyna Kostuch, „Ci, którzy się na tym znają…” Znawcy zwierząt w starożytnej Grecji, s. 17
  • Beata Wojciechowska, De medicamentis ex animalibus w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (1194-1264) , s. 29
  • Krzysztof Bracha, Dekalog w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza. Sermo de praeceptis z rękopisu Biblioteki Narodowej w Warszawie z XV wieku, s. 39

Więcej informacji: strona wydawnictwa.