Koło Krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Poeci augustowscy o traktacie rzymsko-partyjskim roku 20 p.n.e., który wygłosi mgr Tomasz Babnis we wtorek 17 stycznia 2017 o godz. 18:00 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, sala 0119).