Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ serdecznie zaprasza w dniach 17-18 marca 2017 r. na IX Krakowskie Spotkania Starożytnicze pod hasłem Dzieciństwo, szkoła i wychowanie w starożytnym świecie. Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do 15 lutego 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy: link

Proponowane zagadnienia:

  • dzieciństwo, szkoła i wychowanie w literaturze i sztuce
  • dziecięce gry i zabawy
  • prawne i społeczne relacje rodzic-dziecko
  • rola dziecka w społeczeństwie
  • teoria, wzorce i modele wychowania
  • nauczyciele i wychowawcy
  • instytucje edukacyjne i wychowawcze
  • systemy kształcenia i treści nauczania
  • lektury szkolne, metody i pomoce dydaktyczne
  • alfabetyzacja i jej zasięg.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.
Więcej informacji:  wydarzenie na Facebooku oraz ixspotkaniastarozytnicze@gmail.com