Nakładem Wydawnictwa UWr ukazała się praca zbiorowa pt. Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław pod redakcją Giacomo Montanariego, Arkadiusza Wojtyły i Małgorzaty Wyrzykowskiej (Wrocław 2016, ss. 380). 

Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus
Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus

Więcej informacji: strona wydawnictwa.