Katedra Historii Literatury Staropolskiej (Wydział Polonistyki UJ) zaprasza na zebranie w dniu 14 grudnia 2016 o godz. 16.30 (ul. Gołębia 16, s. 42), podczas którego dr Francesco Cabras i dr Grażyna Urban-Godziek wygłoszą referat pt. Motyw vade liber w elegii dedykacyjnej z Tristiów, czyli Janicjusz pomiędzy Owidiuszem a Horacym.


Więcej informacji: strona Katedry