Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie, podczas którego referat pt. De Hellenistica commentarius Salmazjusza – nowe podejście do greki wygłosi prof. Mikołaj Szymański. Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).