Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazała się praca zbiorowa pt. Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego pod redakcją Andrzeja M. Wyrwy (Poznań 2016, ss. 392). 

Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny
Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny

Więcej informacji: strona wydawnictwa.