Komisa Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 29 listopada (wtorek) 2016 r. o godz. 18.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Podczas posiedzenia referat pt. Paradox, Mirabilia, Miracles in Late Antique Latin Poetry wygłosi prof. Philip Hardie (University of Cambridge).