Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego Bartosz Radomski (IFK UW) wygłosi referat pt. Związki literackie między Polską i Mołdawią w XVII wieku. Motyw fortuna labilis w Dziejach świata Mirona Costina. Seminarium odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).