Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski (IFK UW) wygłosi referat pt. Męczennik jako hipertanatyczny filozof i mista a zwycięstwo chrześcijaństwa. Seminarium odbędzie się 2 listopada 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).