Do 30 listopada 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia udziału w interdyscyplinarnej konferencji Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, która odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w Toruniu.


[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Textus.pdf”]